Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Bitps Jpagovmy

Seorang Pegawai Yang Menyandang Jawatan Sebagai Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 Telah Menjalankan Tugas Sepenuhnya Dalam Bidang Pengurusan Stor Di Sesebuah Jabatan

Source/sumber : http://www.jpa.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=475:bayaran-insentif-tugas-pengurusan-stor&Itemid=834&lang=en

Elaun Portal Rasmi Jpa

Ya Pegawai Yang Berkelayakan Boleh Memilih Untuk Diberi Bayaran Lebih Masa Atau Cuti Gantian Jika Pegawai Memilih Untuk Mendapatkan Cuti Gantian Pegawai Perlu

Source/sumber : http://www.jpa.gov.my/index.php?option=com_spiderfaq&view=spiderfaqmultiple&standcat=0&faq_cats=,170,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,&theme=1&searchform=1&expand=0&Itemid=689&lang=ms

Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bitk Jabatan

Adalah Dimaklumkan Bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia Janm Akan Mengadakan Peperiksaan Bayaran Insetif Tugas Kewangan Bitk Pada 25 Julai 2017

Source/sumber : http://www.anm.gov.my/index.php/arkib-berita-2017-main/3411-peperiksaan-bayaran-insentif-tugas-kewangan-bitk-jabatan-akauntan-negara-malaysia-tahun-2017

Panduan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bitk

Panduan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bitk Rujukan 1 Pekeliling Perkhidmatan Bil3 Tahun 1999 2 Pekeliling Perkhidmatan Bil5 Tahun 2001

Source/sumber : http://www.ump.edu.my/pekeliling/doc/PANDUAN_BAYARAN_INSENTIF_TUGAS _KEWANGAN.pdf

Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bitk

Dimaklumkan Bahawa Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bitk Telah Dipinda Pada 28 September 2016 Rabu Sehubungan Dengan Itu Permohonan Baharu Untuk

Source/sumber : http://www.anm.gov.my/index.php/arkib-berita-2016-main/2437-peperiksaan-bayaran-insentif-tugas-kewangan-bitk-2