Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bitk Jpa

Mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa, seseorang pegawai yang telah lulus peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan, kenaikan kadar bayaran tersebut dari RM40.00 ke RM80.00 adalah diambilkira pada bulan berikutnya selepas keputusan peperiksaan tersebut dikeluarkan. Sebagai contoh, sekiranya ...

Pdfbayaran Insentif Tugas Kewangan Jpa

EAYARAN INSENTIF TUGAS HEWANGAN. 1. TUJUAN. Buku Panduan Bayaran Insentif Tugas Kewangan disediakan untuk rujukan pegawai. 2. LATAR BELAKANG. Bayaran Insentif Tugas Kewangan adalah tertakluk kepada peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa seperti berikut : Pekeliling. Perkhidrriatan.