Portal Myasnb

Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB), selaku pengurus kepada AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) dan bagi pihak AmanahRaya Trustees Berhad (“Pemegang Amanah”), ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa aplikasi internet di “Google Play Store” yang menggunakan nama dan/atau logo ASB, ...